1401/8/2 دوشنبه
1401/8/2 دوشنبه

 چهارمین نشست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور

رئوس  مصوبات چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشورمورخ 16 فروردين ماه1400                                                
الف- ایجاد سازوکار جدی و نظارتی توسط استانداران  برای جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب، حقابه تخصیص یافته به تالاب

ب- تصویب مشارکت دستگاههای ذیربط ووزارت نیرو برای نحوه تامین نیاز آب محیط زیستی

تصویب تسهیل جریان آب بین خلیج گرگان و دریای خزر از طریق لایروبی مسیر تبادل آبی خلیج گرگان از تنگه های طبیعی و انجام  مطالعات مرتبط توسط سازمان حفاظت محیط زیست و تامین اعتبارات مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

تصویب طرح جامع حفاظت و احیاء تالاب زریوار

ارائه  راهکارهای اصلاح حد بستر و حریم خلیج گرگان و میانکاله و تالاب انزلی در جلسه آتی ستاد ملی

تصویب رفع اختلاف نماینده دولت برای اخذ سند مالکیت برای تالاب های کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تصویب اجرای طرح طبیعت گردی در 22هکتار از اراضی ملی جزیره آشوراده در قالب زون تفرج متمرکز، با رعایت کامل مفاد مندرج در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و پیوست زیست محیطی طرح،
___________________________________________________________________________

1399/6/17 دوشنبه
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی تالابها با موضوع چالش ها و فرصت های تالاب انزلی
_____________________________________________________________________________________
1399/4/23 دوشنبه
سومین نشست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور
سومین نشست ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در تاریخ 23 تیر ماه 1399 با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و اعضاء ستاد تشکیل  گردید.  رئوس مصوبات به شرح ذیل می باشد:
- مصوبات مربوط به طرح جامع 5 ساله (1399 – 1403) احیاء مجموعه تالابهای میانکاله و خلیج گرگان
- مصوبات مربوط به طرح جامع 7 ساله (1399-1405) احیاء تالاب انزلی
- کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و عضویت سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور تشکیل میگردد تا در مدت حداکثر یکسال سیاستها، برنامه ها و ضوابط لازم برای نحوه تولید و توزیع کود کمپوست در کشور را تنظیم و به ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور ارائه نمایند. 
- وزارت نیرو مکلف شد برای برطرف نمودن مشکلات قانونی، حقوقی و اجتماعی پیش آمده ناشی از عدم انطباق حد بستر تعیین شده برای برخی تالابهای کشور بویژه میانکاله و خلیج گرگان و تالاب انزلی، با مرز معرفی شده به کنوانسیون رامسر،  با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست راهکار مناسب رفع مشکل را در جلسه بعدی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور ارائه نماید.
- سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نظارت بر اجرای این مصوبات بوده و مکلف است گزارش عملکرد دستگاهها را سالانه به ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور ارائه نماید.
- بر اساس ماده 2 آئین جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرمجاز تالابها (مصوب 1397) رزومه تخصصی آقای سید علی اکبر کاظمینی که از طرف شبکه سمنهای محیط زیستی و تالابی جهت عضویت در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابها معرفی شده بودند(رزومه پیوست) از طرف سازمان حفاظت محیط زیست بین اعضاء حاضر توزیع و با توجه به سوابق ایشان و تایید شبکه فوق الذکر و سایر مراجع ذیصلاح به عضویت ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابها درامدند. 
 
 فایل مصوبات ستاد هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور به پیوست می باشد.
_____________________________________________________________________________________
1398/10/22 یکشنبه
سومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور
در تاریخ  22/10/1398 با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
  1. پیش نویس آیین نامه حفاظت از تالابهای کوهستانی
  2. پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابها
  3. استماع نظرات معاون محترم استانداری گلستان در مورد اقدامات استانداری پیرامون حفاظت از حریم تالابها در استان مذکور و ضرورت اخذ نظر نهایی سازمان حفاظت محیط زیست برای نحوه اقدام در تالاب میانکاله و جزیره آشوراده
_____________________________________________________________________________________________
1398/10/1 یکشنبه
دومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور
دومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در  تاریخ 1/10/1398 با حضور اعضا عضو کارگروه تشکیل و نظرات پیشنهادی اعضا پیرامون اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیر یت تالابهای کشور مطرح گردید همچنین  گزارش تعیین و اجرای حد بستر و حریم تالابهای کشور،گزارش میزان سهم دریاچه ارومیه از ظرفیت آبی حوضه آبریز و تخصیص های صورت گرفته به دریاچه و تالابهای اقماری  و اقدامات، پیشنهادات و راهکارهای رفع چالشهای تالاب میانکاله و خلیج گرگان  در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 متن صورتجلسه به پیوست می باشد.
___________________________________________________________________________________________________________
1398/9/5 سه‌شنبه
نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور
در اجرای  ماده 2  آیین نامه داخلی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور، نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در  تاریخ 1398/9/5 با حضور نمایندگان عضو کارگروه تشکیل گردید که از مهمترین تصمیمات آن ارائه گزارش اقدامات، پیشنهادات و راهکارهای رفع چالشهای تالاب میانکاله و خلیج گرگان در جلسه آتی کارگروه  و به ترتیب در مورد تالاب انزلی، تالاب گاوخونی و تالاب هامون نیز در جلسات بعدی و پیگیری اجرای سایر مصوبات ستاد ملی می باشد.
 
 فایل صورتجلسه نخستین جلسه کارگروه ستاد ملی به پیوست می باشد.
_____________________________________________________________________________________________________

1398/8/1 چهارشنبه
مصوبات جلسه دوم ستاد ملی هماهنگي و مدیریت تالابهای کشور
دومین جلسه ستاد  ملی هماهنگی  و مدیریت تالابها در اول   آبان ماه 1398 با حضور اعضا ستاد و معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل گردیدکه رئوس مصوبات آن به شرح ذیل می باشد :
 1- تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی جلوگیری و آلودگی غیر قابل جبران تالابها
2- اقدامات مصوب برای احیا میانکاله و خلیج گرگان
3- تصویب تشکیل کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در ذیل ستاد ملی تالابها با عضویت دستگاههای ذیربط برای اجرایی نمودن راهکارهای مطروحه در بند الف  مصوبه ستاد با استفاده از مشاوران و متخصصات ذیصلاح
4- تصویب انتقال داده های مربوط به میانکاله و خلیج گرگان از کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور به دبیرخانه ستاد

فایل مصوبات جلسه دوم ستاد ملیی هماهنگی و مدیریت تالابها به پیوست است.
_____________________________________________________________________________________
1398/7/16 سه‌شنبه
مصوبات اولین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور
اولین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در تاریخ 16 مهر ماه 1398 با حضور اعضا ستاد ومعاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل گردید که اهم مصوبات آن به شرح ذیل می باشد :
 1- تصویب آیین نامه داخلی ستاد
2- تصویب عضویت آقای دکتر محمد باقر نبوی به عنوان صاحبنظر در امور تالابها در ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور
3- تصویب بروزرسانی نقشه راه و راهبردهای و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالابها
4-  تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به ارائه برنامه جلوگیر ی از فرسایش خاک و کاهش بار رسوبی رودخانه های منتهی به تالاب
5- تصویب تکلیف وزارت نیرو به ارائه برنامه های خود در مورد تعیین و علامت گذاری حد بستر و حریم تالابهای فهرست آیین نامه
6- تصویب تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست به ارائه گزارش مستند در مورد زهکش  نمودن تالابها و خشکاندن دشتها و تالابهای کوهستانی
 فایل مصوبات و گزارش های ارائه شده به پیوست است .

آیین نامه داخلی                 مصوبات اولين جلسه ستاد هماهنگي2                     مصوبات اولين جلسه ستاد هماهنگي3

_________________________________________________________________________________________