1398/9/17 یکشنبه

سابقه تخصصی دکتر مسعود باقرزاده کریمی

- کد مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی : 8601831

- گواهی صلاحیت مدرسی دانشگاه تربیت مدرس : 1952/40 در تاریخ 13/11/1372

- شماره نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبیعی ایران: 0708407990

- پروانه کارشناس رسمی دادگستری: 6607-57-02-11

تلفن محل كار : 88233370 021  - فاکس: 88233465 021

سوابق تحصيلات دانشگاهی :

 • ليسانس خاكشناسي از دانشگاه تبريز- معدل 7/16 ( 1369 )
 • فوق ليسانس آبخيزداري از دانشگاه تربيت مدرس - معدل 18 ( 1372 )
 • دکتری جغرافيای زیستی (گرایش هیدرولوژی آبهای داخلی) از آکادمی ملي علوم کشور آذربایجان - ارديبهشت  1391

سوابق شغلـي

 1. عضو هيات علمي گروه خاكشناسي دانشگاه تبريز  1374- 1373
 2. عضو هيات علمي و رئيس بخش تحقيقات آبخيزداري مركز تحقيقات منابع طبیعي آذربايجان شرقي 1375- 1376
 3. كارشناس مسئول جغرافيايي در سازمان حفاظت محيط زيست 1377-1378
 4. كارشناس مسئول تالابها در سازمان حفاظت محيط زيست، از 1379 تا اذر 1389.
 5. معاون دفتر زيستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از آذر 1389 تا مهر 1396
 6. مدیر دفتر اکوسیستم های تالابی سازمان حفاظت محیط زیست از مهر ۱۳۹۶ تا اردیبهشت 1398 ؛
 7. مدیرکل دفتر حفاظت و احیاء تالابها سازمان حفاظت محیط زیست از اردیبهشت 1398 ادامه دارد.

انتشــارات :

1- پایاننامه کارشناسی ارشد: استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور و GIS براي تهيه نقشه فرسايش خاك  دانشگاه تربيت مدرس 1372

2- پایاننامه کارشناسی: استفاده از ماده معدني پرليت براي تغيير خصوصيات فيزيكي خاك كشاورزي- دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز 1369

3- بيابان و ويژگيهاي آن در فلات ايران معاونت آبخيزداري وزارت جهاد سازندگي وقت 1371

4- معرفي تالابهاي ايران ماهنامه پيام دريا شماره 107- 1381

5- کتاب راهنماي رامسر سايتهاي ايران سازمان حفاظت محيط زيست انتشارات روز نو 204 صفحه - چاپ 1386

6- کتابچه استفاده از سطوح كوچك آبگير باران براي جنگلكاري در مناطق خشك و نيمه خشك معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي  1383.

7- کتاب تالابها(شناخت، مدل سازی و تعریف)، باهمکاری آقای دکتر منعم و آقای مهندس ناصری، انتشارات ناب نگار - 187 صفحه شماره شابک: 8-905539-964-978 - چاپ1389

8- كتاب راهنماي رامسر سايتهاي ايران(چاپ دوم با اصلاحات) سازمان حفاظت محيط زيست 168 ص 1389

9- تز دکتری: (کتابخانه مرکزی آکادمی ملی علوم آذربایجان

INTEGRATION OF ECOSYSTEM APPROACH FOR URMIA LAKE BASIN MANAGEMENT AND PLANNING

10-       کتاب مدیریت تالابها ، انتشارات پیک اندیشه اموزگار ، 1393 ، 212 صفحه ، شابک:3-2-92710-600-978

سوابق تدريس :

 1. خاكشناسي عمومي و نقشه برداري خاكها - دانشگاه تبريز 1373
 2. حفاظت خاك, آبخيزداري, مديريت مناب آب, خاكشناسي, هيدرولوژي - وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو در تبريز 1373 تا 1375
 3. منابع و مسائل آب در ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1384
 4. اکوتوریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی 1386 تا 1394
 5. هیدرولوژی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1386
 6. هیدرولوژی در آموزشکده محیط زیست 1385
 7. مبانی اقلیم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1386
 8. جغرافیای آبهای ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1386
 9. مدیریت تالابها 6 واحد کارشناسان دستگاه های دولتی در سراسر ایران 1385 و سالهای بعد
 10.        حفاظت خاک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران 1387
 11. هیدرولوژی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران 1387
 12. آب و هوای کره زمین دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1388
 13. نقشه خوانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1388
 14. ارزیابی اثرات پروژه های آب و خاک بر محیط زیست مرکز آموزش امام خمینی 16 ساعت (1389)