اخبار

برگزاری اولین نشست مجازی هم اندیشی شهرداری های شهرهای تالابی کشور

برگزاری اولین نشست مجازی هم اندیشی شهرداری های شهرهای تالابی کشور

طبق قطعنامه شماره 10 دوازدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون رامسر فرصتی فراهم شد تا شهرهایی که در نزدیکی، مجاورت و یا وابسته به تالاب های دست ساز و یا طبیعی و نیز دارای رابطه قوی و مثبت با تالاب هایشان هستند بتوانند تلاشهایشان برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب ها را در سطح بین المللی مطرح کنند و رابطه متقابل تالاب، ساکنین و شهرداری ها را با سایر کشورها به اشتراک بگذارند و همچنین از مزایای نام تجاری شهر جهانی تالابی استفاده نمایند. پس از اعلام فراخوان شهرهای جهانی تالابی برای COP14کنوانسیون رامسر دفتر حفاظت و احیای تالاب ها مراتب را به شهرهای واجد شرایط اعلام نمود، که از این بین دو شهر ورزنه در نزدیک تالاب بین المللی گاوخونی و بندرخمیر در مجاورت تالاب بین المللی خورخوران درخواست ماموریت مشورتی برای تکمیل فرمهای مربوطه از دفتر حفاظت و احیای تالاب ها نمودند. خوشبختانه هر دو فرم در فرصت تعیین شده کنوانسیون نهایی گردید و هر دو شهر بعنوان نامزدهای ایران برای انتخاب شهر جهانی تالابی به دبیرخانه کنوانسیون رامسر اعلام شدند.
در همین راستا اولین نشست شهرداران شهرهای تالابی به میزبانی شهرداری بندر خمیر، با هدف آشنایی با سابقه موضوع و تشکیل هسته اولیه شبکه ملی شهرهای ملی تالابی کشور، بسترسازی ایجاد گفتمان مشترک و همچنین تبادل تجربیات، هم افزایی و انسجام سازمانی برای تثبیت جایگاه حقوقی شهرهای ملی تالابی در 25 اسفند ماه جاری همزمان با روز شهردار بصورت مجازی با حمایت دفتر حفاظت و احیای تالاب ها برگزار گردید.

 
بيشتر