اخبار

بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی NHK ژاپن از پروژه تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی

بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی NHK ژاپن از پروژه تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی

بخش دوم بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی ان اچ کی (NHK) ژاپن عصر روز یکشنبه مورخ 4 تیر با حضور نمایندگان برنامه توسعه ملل متحد، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست و جوامع محلی روستای دیزج آذربایجان غربی و با هدف ارائه دستاوردهای حاصل از یک دهه حمایت دولت ژاپن برگزار شد.

بازدید از یکی از معیشت های توسعه یافته توسط زنان روستایی به سرپرستی زهرا باحجب قاسمی در روستای دیزج انجام شد، طی این بازدید بانوان فعال روستای دیزج که با حمایت طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در پروژه‌های معیشتی توانمند و حمایت شده‌اند؛ به ارائه تولیدات و محصولات خود که شامل: عرقیجات، گلیم، شیرینی، کیک، خیاطی و گلدوزی بود پرداختند.
گفتنی ست طرح حفاظـت از تالاب‌های ایران با حمایت دولت ژاپن در قالب پروژه‌ «الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه» از سال 1393 تا 1400 و «بسط و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشت‌های پایدار در دریاچه ارومیه و تالاب‌های بختگان و شادگان» از سال 1400 تا 1402 اقدام به پیاده‌سازی برنامه‌های مختلفی برای ذینفعان دریاچه اورمیه و تالاب‌های بختگان و شادگان از جمله دستگاه‌های دولتی بخش کشاورزی، کشاورزان، زنان روستایی و به طور کلی جامعه محلی داشته است که نتایج و دستاوردهای تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (1393-1401) به شرح ذیل حاصل شده است:

- تعداد روستاهای تحت پوشش: 57 روستا (46 روستا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 6 روستا در حوضه تالاب شادگان و 5 روستا در حوضه تالاب بختگان)

- تعداد سمن‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های محلی همکار در پروژه که تحت پوشش برنامه ظرفیت‌افزایی قرار گرفته‌اند =20

- تعداد بانوان روستایی آموزش دیده در تنوع بخشی به معیشت سازگار= 1297

- تعداد آقایان روستایی آموزش دیده در تنوع بخشی به معیشت سازگار = 222

- تعداد دوره‌های آ گاهی‌رسانی در خصوص اهمیت حفاظت از تالاب‌ها= 171

- تعداد دوره‌های تخصصی برای آموزش مربوط به تنوع‌بخشی به معیشت = 244

- حمایت از تشکیل صندوق‌های خرد و گروه‌های معشیتی زنان روستایی = 39

- گروه‌های معیشتی توسعه یافته در حوزه کشاورزی = 16

- گروه‌های معیشتی توسعه یافته در حوزه غیر کشاورزی = 8
بيشتر