اخبار

بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی NHK ژاپن از مزرعه کشاورزی پایدار

بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی NHK ژاپن از مزرعه کشاورزی پایدار

مهری اثناعشری، مدیر ملی طرح حفاظـت از تالاب‌های ایران از بازدید خبرنگاران سرویس بین‌المللی ان اچ کی (NHK) ژاپن در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 4 و 5 تیرماه از دستاوردهای پروژه‌های‌ استقرار کشاورزی پایدار و تنوع بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی در روستاهای پایلوت ساری بگلو و دیزج آذربایجان غربی خبر داد.

وی افزود این بازدید پیرو نه سال اجرای پروژه مشترک دولت ایران، برنامه توسعه ملل متحد و دولت ژاپن با موضوع "الگوسازی مشارکت مردم در احیاء دریاچه ارومیه" و با حضور تیم خبرنگاران سرویس NHK به سرپرستی یوجی تسوچیا، نمایندگان برنامه توسعه ملل متحد، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست، بخش خصوصی، جوامع محلی و موسسه تحقیقات کشاورزی و دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی و با هدف بررسی و مستندسازی دستاوردهای حاصل از یک دهه حمایت دولت ژاپن برگزار شد. بازدید از یکی از مزارع استقرار کشاورزی پایدار (محصول گوجه فرنگی) در روستای ساری بگلو انجام شد. طی این بازدید فرایند جلب مشارکت کشاورز و تکنیک های پیاده سازی شده در سطح مزرعه و نتایج مثبت حاصل از آن شامل میزان کاهش مصرف آب آبیاری از زبان کشاورز برای خبرنگاران تشریح شد،.

گفتنی ست طرح حفاظـت از تالاب‌های ایران با حمایت دولت ژاپن در قالب پروژه‌های «الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه» از سال 1393 تا 1400 و «بسط و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشت‌های پایدار در دریاچه ارومیه و تالاب‌های بختگان و شادگان» از سال 1400 تا 1402 اقدام به پیاده‌سازی برنامه‌های مختلفی برای ذینفعان دریاچه اورمیه و تالاب‌های بختگان و شادگان از جمله دستگاه‌های دولتی بخش کشاورزی، کشاورزان، زنان روستایی و به طور کلی جامعه محلی داشته است که خلاصه نتایج و دستاوردهای آن در بخش استقرار کشاورزی پایدار (1393-1401) به شرح ذیل است:

- تعداد روستاهای تحت پوشش: 254 روستا (222 روستا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (آذربایجان غربی و شرقی)، 16 روستا در حوضه تالاب بختگان و 16 روستا در حوضه تالاب شادگان)

- میانگین کاهش مصرف آب آبیاری در سطح مزارع پایلوت= 27 درصد

- بهبود بهره‌وری آب در مزارع پایلوت = بین 55 تا 98

- کاهش میزان تولید گاز دی اکسید کربن در مزارع پایلوت = 25 درصد

- تعداد کشاورزان محلی تحت پوشش= 14000 نفر

- تعداد افراد محلی آموزش ديده (مرجع)= 4500 نفر

- تعداد افراد متخصص محلی همکار= 360 نفر

- تعداد شرکت‌های محلی/ ملی مجری همکار پروژه= 53 شرکت

لازم به ذکر است در بخش دوم این سفر، از پروژه‌های تنوع بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی بازدید به عمل آمد.

بيشتر